Veterinärens garanti

Go Care Royal är utvecklat av veterinärer med specialkompetens i utfodring av hund och katt.

Veterinärens hållning är självklart: "Det är bättre att förebygga än att bota".

Djurens trivsel står alltid i centrum, och veterinären arbetar utifrån tesen att ett välsmakande och sunt foder är en naturlig del av ett sunt, aktivt och gott liv. Därför använder bara ingredienser av mycket hög kvalitet.

Produkternas kvalitet är mycket viktigt. Därför kontrolleras alla råvaror, produktioner och färdiga produkter alltid av en veterinär.

Naturligtvis är också både djurens och deras ägare mycket viktiga för oss. Därför testar vi alla Go Care Royal produkter i samarbete med hundar och deras ägare. Alla hundar i vår Go Care Royal elitpanel får regelbundet sina hundar undersökta av våra veterinärer så vi alltid vet att dom mår bra, oavsett ålder, ras och aktivitetsnivå. Alla tester görs enligt AAFCO's standarder.

Go Care Royal utvecklas löpande med hänsyn till de senaste rönen från några av världens ledande näringsinstitut/branschföreningar:

NRC

National Research Council (NRC) har på bas av många års vetenskapliga undersökningar utveckalt precisa normer för vad helfoder för hundar skall innehålla av livsnödvändiga näringsämnen såsom aminosyror, fettsyror, mineraler och vitaminer.

AAFCO

Fodret är optimerat enligt AAFCO's rekommendationer (American Association of Feed Control Officials) och tillmötesgår den gemensamma, Europeiska foderlaggivningen.

FEDIAF

FEDIAF är en branschorganisation för den Europeiska foderindustrin. FEDIAF är en förkortning av The European Pet Food Industry Federation. FEDIAF representerar EU:s djurfoderindustri i förhållande till de myndigheter såväl nationellt som internationellt och i relation till forskning i syfte att säkerställa produktion och utveckling av hälsosamma och nyttiga produkter med en god smak.

Kort sagt är FEDIAF både din och din hunds ambassadöroch erkänner den viktiga roll som sällskapsdjur har i vårt samhälle idag.

NPFA

NPFA är en förkortning på Nordic Pet Food Association.